Àrea laboral

 Home    Àrea laboral

– Contractes
– Segurs socials i autònoms
– Realització i presentació telemàtica de contractes
– Altes, baixes i variacions dels empleats en Seguretat Social/ TA2

– Presentació de Parts d’Incapacitat Temporal
– Quitances i comunicacions de finalització de Contracte
– Certificats de Retencions dels treballadors
– Confecció d’Assegurances Socials: TC1 i TC2