Àrea fiscal

 Home    Àrea fiscal

– Gestió de patrimonis financers
– Confecció de liquidacions Tributàries Trimestrals (IVA, IRPF i Societats)
– Confecció de l’Impost de societats
– Altres aspectes fiscals de l’activitat empresarial
– Confecció Resums Anuals (IVA, IRPF i Declaracions anuals amb Tercers)

– Quadres de comandament
– Control de gestió
– Anàlisi d’inversions empresarials
– Mòduls