Àrea comptable

 Home    Àrea comptable

– Comptabilitat externa en les seves pròpies oficines o en les nostres
– Gestió administrativa en les seves oficines o en les nostres
– Comptabilitat analítica
– Disseny de circuits administratius
– Suport en gestió i negociació amb entitats financeres
– Autònoms
– Confecció de la Comptabilitat

– Confecció de Balanços i comptes d’Explotació
– Confecció i presentació de Comptes Anuals
– Enquadernació i registre de llibres Mercantils
– Elaboració de plans empresarials per presentar a tercers (banca, inversors, etc.) o per a gestió interna
– Valoració d’empreses per a possibles operacions de compra venda o d’un altre tipus